© From Kind of Magic
Het I-nest (5-2) Geboren op 17-10-2007
Innuendo from Kind of Magic "Ido"  
Intermezzo from Kind of Magic"Joep" Inferno from Kind of Magic"Jonah" Ivory Coast from Kind of Magic"Morris" Idem Dito from Kind of Magic"Jimmy" Ice Queen from Kind of Magic"Misty" Idared from Kind of Magic"Ida"
Kamp. Benton Kansas Storm (imp. Finl.) HD B, Ogen: Vrij, Schildklier: normaal
Finest Fuji from Kind of Magic HD A, Ogen: PRA + CAT  vrij,  Schildklier: normaal
Kennel from Kind of Magic
Welsh Springer Spaniels